You Are Here: Home » Our Great People - இதோ நல்லவர்கள் » தொலைந்து போன அரசியல் நாகரீகம்

தொலைந்து போன அரசியல் நாகரீகம்

 
தொலைந்து போன அரசியல் நாகரீகம்அறிஞர் அண்ணா மருத்துவமனையில் வாழ்வின் இறுதிக் கணங்களை எதிர்நோக்கிக் கிடந்தபோது கன்னத்தில் கைவைத்தபடி வாசலில் ஒன்றுசேர அமர்ந்திருக்கிறது அன்றைய எதிர்க்கட்சியும் ஆளுங்கட்சியும்!!

About The Author

Number of Entries : 62

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Scroll to top